Een gemeente stelt sociale voorwaarden wanneer ze inkoopt bij een leverancier. Dit noemen we Social Return On Investment, kortweg SROI. Zo’n SROI-bepaling in een inkoop en/of aanbestedingscontract houdt vaak in dat de ondernemer die het contract gegund krijgt, arbeidsplaatsen, leer-werkplaatsen of stageplaatsen beschikbaar stelt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat kan gaan over werkzoekenden met een uitkering en over arbeidsgehandicapten. Op deze manier draagt SROI ook bij aan de lokale of regionale werkgelegenheid.

Bent u een werkgever en heeft u vanuit een aanbesteding een SROI-verplichting? Dan denkt het WSP graag met u mee. U kunt uw mail sturen aan SROI@alphenaandenrijn.nl

MVO
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer werkgevers hechten aan doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook als dit niet vanuit een SROI-bepaling wordt verplicht, werken veel ondernemers graag mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op t nemen in hun bedrijf. Bij de invulling van Social Return wordt de leverancier ondersteund door het WSP om tot de beste oplossing te komen. Hierbij spelen belangen van de werkgever en de kandidaat een rol, maar ook factoren op de arbeidsmarkt.

Garantiebanen
Naast de werving en selectie van de kandidaten, ondersteunt het WSP de werkgever ook waar het gaat om de inzet van verschillende beschikbare instrumenten voor mensen die vallen onder de specifieke doelgroep van de garantiebanen. Daarbij kunt u denken aan zaken als Loonkostensubsidie, jobcoaching, voorzieningen op de werkplek e.d.