Werkgevers Servicepunt

Samen met u werken wij

aan een goed ondernemersklimaat en een
evenwichtige arbeidsmarkt in de Rijnstreek!


Wat mag u van ons verwachten?

Als een betrouwbare en kundige partner doen wij u vol vertrouwen drie beloften....

Uw voordelen op een rijtje

H et bedrijfsleven speelt een heel belangrijke rol voor de economische vitaliteit van onze regio. De gemeenten in de Rijnstreek hebben baat bij een goede relatie met hun ondernemers. Het Werkgevers Servicepunt Rijnstreek zorgt sinds april 2013 dat de wisselwerking tussen ondernemers en gemeenten soepel verloopt. Wij ontzorgen u graag, zodat u verder kunt met ondernemen!

  • Eén contactpersoon.
  • Een groot bestand met divers personeel.
  • Kosteloze werving & selectie.
  • Informatie over subsidies en regelingen op gebied van personeelszaken
  • WSP ondersteunt u bij Social Return On Investment

Uit de praktijk

Slooppand wordt kweekvijver

Een oude boerderij met omliggend terrein was bestemd voor de sloop. Samen met enkele ondernemers gaat het Werkgevers Servicepunt daar een soort proeftuin maken. Onder begeleiding kunnen werklozen kennismaken met verschillende werkzaamheden, zoals bestrating, sloop of groenonderhoud. Wie inzet toont, kan een vak leren. Wie zich op een positieve manier onderscheidt, krijgt de kans om door te stromen. Zo ontstaat een kweekvijver van talent, voor werkgevers en werkzoekenden.

Toch aan tafel bij de gemeente

Een plaatselijke ondernemer in de weg- en waterbouw kreeg zelden een voet aan de grond bij de gemeentelijke aanbestedingen. Het Werkgevers Servicepunt bracht de ondernemer in contact met de verantwoordelijke ambtenaar, zodat zij met elkaar konden kennismaken. We kunnen niet zorgen dat de opdracht aan hem gegund wordt, maar wél dat hij een kans krijgt.